Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Desetinná čísla

Desetinná čísla uspořádej podle velikosti od nejmenšího po největší.