Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Desetinná čísla

Zapisuj desetinná čísla.
sedm celých osm desetin
dvě stě třicet pět celých dvacet pět setin
žádná celá čtyři setiny
třicet pět celých dvacet pět setin
tisíc pět celých devadesát setin
dvacet celých šest setin
jedna celá jedna desetina
sedm celých čtyřicet devět setin