Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Desetinná čísla

Vypočítej postupně do sešitu čtyři slovní úlohy. Výsledky zapiš a zkontroluj.
1) Elektrikáři z kotouče drátu odřízli nejprve tři kusy po 9,75 m, poté ještě dva kusy po 18,2 metrů, takže v kotouči zbylo 6,95 m. Kolik metrů drátu bylo v kotouči původně?
V kotouči bylo původně metrů drátu.

2) Traktorista zoral první den 5,5 ha pole, druhý den 3,4 ha a třetí den o 1,5 ha méně než první a druhý den dohromady. Kolik hektarů polí zoral traktorista celkem za tři dny?
Traktorista zoral celkem ha polí.

3) V obchodě měli v kádi čtyři kapry o hmotnosti 1,2 kg, 2,5 kg, 0,8 kg a 2,1 kg. Ve druhé kádi měli štiky o hmotnosti 1,7 kg, 2,1 kg, 1,5 kg a 1,6 kg. Jakou hmotnost měly ryby v obou kádích.
Celková hmotnost ryb je kg.

4) Prázdný vagón má hmotnost 11,45 t, lokomotiva 98 t. Lokomotiva táhne sedm vagónů a v každém je 27 tun nákladu. Určete celkovou hmotnost vlaku.
Vlak má celkovou hmotnost tun.