Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Desetinná čísla

Zaokrouhluj na celky.
7,6
8,2
6,3
6,5
13,6
154,20
12,64
0,99
7,49
0,05