Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Do doplňovačky zapiš jména živočichů žijících v tropickém pásu. Napoví ti obrázek.
1      2     3       
            
 4       5        
            
       6       
 7    8           
            
            
  9