Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Do doplňovačky zapiš názvy rostlin rostoucích v subtropickém pásu. Napoví ti obrázek.
   1    2      3       
              
4   5               
              
              
   6       7       8   
              
              
              
              
        9        
              
  10