Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zápis čísel v tabulce

Prohlédni si zápis čísel v tabulce. Poté zapisuj vlevo číslo zmenšené o 100, vpravo číslo zvětšené o 100.
číslo zmenšené o 100zvolené čísločíslo zvětšené o 100
89 000
237 980
613 699
1 000 000
809 000
2 328 010
942 900
2 000 089
987 000
1 061 089