Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zápis čísel v tabulce

Prohlédni si zápis čísel v tabulce. Poté zapisuj vlevo číslo zmenšené o 1, vpravo číslo zvětšené o 1.
číslo zmenšené o 1zvolené čísločíslo zvětšené o 1
9 000
39 999
63 600
603 100
809 000
1 000 000
361 090
99 990
986 901
160 090