Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Čtení čísel

Přečti si zapsaná čísla a poté k nim přiřaď správně napsaná slova.