Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zápis čísel

K číslu napsanému slovy přiřaď správný číselný zápis.