Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zaokrouhlování čísel

Daná čísla postupně zaokrouhli na tisíce, desetitisíce, statisíce a milióny.
dané číslo
na tisíce
na desetitisíce
na statisíce
na milióny
468 369
3 352 987
1 689 024
2 209 365
869 351
1 248 963
5 963 250
1 234 680
993 524
1 364 540