Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Posloupnost čísel

Zadaná čísla uspořádej podle velikosti od nejmenšího po největší.