Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Posloupnost čísel

Do mezer postupně doplňuj číselnou řadu podle návodu. Před kontrolou si porovnej první a poslední číslo.
Postupuj od prvního čísla - každé další, které doplníš, musí být větší o 3 000:
283 823 | | | | | | | | | |

Postupuj od prvního čísla - každé další, které doplníš, musí být menší o 4 000:
283 823 | | | | | | | | | |