Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování učiva

Postupně zaokrouhli všechna zadaná čísla. V každém řádku najdi nejmenší číslo, na které jsi zadané číslo zaokrouhlil. Vypiš si ho do sešitu a zapiš, o kolik se liší od zadaného čísla.
číslo
desítky
stovky
tisíce
desetitisíce
statisíce
101 111
10 006
5 478
4 273
520 606