Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Čtvrtletní práce - 3. čtvrtletí

  
Postupně vypracujte všech pět částí čtvrtletní práce. Počítejte, znázorňujte si a rýsujte do sešitů. Výsledky zapisujte a nakonec si vše zkontrolujte.
1. Vypočtěte:
72 : 8 - 3 =
72 + 8 . 3 =
72 . 8 + 3 =
72 - 8 . 3 =
72 : (8 . 3) =
(72 : 8) . 3 =

2. Převeďte:
12 dm 3 cm = cm
7 800 m = km m
3 kg 15 g = g
216 cm = m cm
43 dm = mm
4 516 g = kg g

3. Pavel a Ondra četli stejnou knížku. Oba začali s četbou v tentýž den. Protože Pavel přečetl každý den 14 stránek a Ondra jen 12 stránek, přečetl Pavel knížku o den dřív než Ondra. Kolik stránek měla knížka? Kolik dní ji Pavel četl?

Knížka měla stránek.
Pavel ji četl dní.

4. Myslím si číslo. Když jeho dvojnásobek zvětšený o tři vynásobím třemi a pak vydělím sedmi, získám číslo 3. Které číslo jsem si myslel? Proveďte zkoušku.

Myslel jsem si číslo .
Zkouška: ( * + ) * : = 3

5. Ze zadaných trojúhelníků vyberte ten, který lze sestrojit. Sestrojte jej a zapište, o který trojúhelník se jedná.

Trojúhelník ABC: a = 5 cm, b = 6 cm, c = 5 cm. Trojúhelník sestrojit .
Trojúhelník DEF: d = 7 cm, e = 6 cm, f = 13 cm. Trojúhelník sestrojit .
Trojúhelník OPR: o = 4 cm, p = 12 cm, r = 7 cm. Trojúhelník sestrojit .

Sestrojený trojúhelník je .