Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Novější české dějiny

Postupně doplňuj slova podle nápovědy.
     1     2     
3             
           
  4           
           
5             
           
6             
           
7             
           
           

Vodorovně:

3. poněmčování jiných národů
4. příjmení romantického básníka
5. selské povstání
6. obydlí faráře
7. povinnost pracovat na polích vrchnosti

Svisle:

1. nahradil opisování knih
2. první jméno rakouské panovnice
5. změny směřující ke zlepšení