Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zájmena

Určete druhy zájmen.
svůj - tenhle - všichni - čí? -
se - jeho - onen - tentýž -
ledaskdo - jenž - nic - toto -
jejich - ono - můj - leckterý -
naši - cosi - nijaký - námi -