Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zájmena

Doplňte do vět vhodná záporná zájmena.
Nekoupím ti . Není v tom rozdíl. Na jeho volání neodpovídal.
Tamta louka není údajně . Tvůj projev byl opravdu .