Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zájmena

Zapisujte zájmena neurčitá a záporná.
          1        
      2            
                
  3    4       5         
        6          
 7            8       
                
        9          
 10    11               
                
12                  
          13        
                
          14