Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zájmena

Přiřaďte správně k sobě věty do souvětí. Do sešitu vypište z každého souvětí vztažné zájmeno.