Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zájmena

K otázce přidejte vhodnou odpověď. Do sešitu vypište z otázek tázací zájmena.