Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zájmena

Doplňte vynechaná písmena. Poté si do sešitu z vět vypište sedm ukazovacích zájmen.
Ti sousedov ps dnes vl. Turisté musel přejít vsutý most.
Slepš tyto dvě rozbté váz? Ty stol se velm vklal.
Vdal jsem se na vlet do Ltomšle sám s prázdným kapsam.
Nikdy jsem neslšel takov vmsl. Onen zvk s ldé vtvořil zbtečně.
Tento předps bl vdán mm ošetřujícím lékařem.