Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zájmena

Zapisujte zájmena ukazovací, tázací a vztažná.
  1           
      2   3     4   
5             
           
     6        
7             
           
    8