Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zájmena

Ze zájmena osobního utvořte zájmeno přivlastňovací a napište je do věty ve správném tvaru.
Nevěřím (ty) slibům. V soutěži vyhrál (já) výkres.
Poděkoval jsem mu za (on) ochotu. (My) pes nekouše.
Cestoval jsem s rodiči po (my) památkách.
(Oni) učitel byl velmi přísný. Je (vy) telefon spolehlivý?