Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovesa - podmiňovací způsob

Doplňte tvary podmiňovacího způsobu.
Napsal (2. os. č. j.) dopis?
Zeptali (2. os. č. mn.) se jich?
Proč (1. os. č. mn.) se netěšili?
Měli (2. os. č. mn.) se přidat.
Mohl (2. os. č. j.) rozsvítit?
Šli (1. os. č. mn.) do přírody.
Koupili (2. os. č. mn.) mi něco dobrého?
Počkal (2. os. č. j.) na mě po vyučování?
Vzali (1. os. č. mn.) vás s sebou.