Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovesa - rozkazovací způsob

Z písmen složte slovesný tvar v rozkazovacím způsobu. Určete u něj osobu a číslo.
ETELŽ. osoba číslo
EVIMZ. osoba číslo
OPČDÍEVJEMO. osoba číslo
MEARHJ. osoba číslo
DRNEŽ. osoba číslo
VYNEUZAHTEJ. osoba číslo