Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovesa - rozkazovací způsob

K uvedeným slovesům zapište tvary rozkazovacího způsobu.
číst
mazat
uklidit
počkat
pospíchat
slíbit