Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovesa

Doplňte tabulku tvary přítomného času.
sloveso1. osoba čísla jednotného3. osoba čísla jednotného3. osoba čísla množného
myslet
psát
nosit
nést
hrát
čekat
jíst