Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Slovesa

Ze slabik složte slovesa. Určete u nich osobu, číslo a čas.
PALVYSY. osoba číslo čas
KVETLAROZ. osoba číslo čas
DEŠELO. osoba číslo čas
KOUMEPÍ. osoba číslo čas
KÁLIPOCE. osoba číslo čas
JÍZARAVÍ. osoba číslo čas
BALÍMEZA. osoba číslo čas
JELYTEŽU. osoba číslo čas