Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování přídavných jmen

Doplňte postupně neúplná slova.
Vyšl jsme na vlet bez namáhavch vstupů, bojí se cizch návštěvníků, našl jsme koroptv stop,
procházel jsme křivolakým uličkam, talíře s grlovaným kuřaty, vypl léčiv nápoj, to je ciz paní,
pozor na vos hnízda, líbil se m Ladov obrázky, Zbněk je sebevědom člověk, u ps boudy,
podej m bratrov brýle, na holch polch, počítáme s velkým změnam, klusající bíl koně.