Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování přídavných jmen

Doplňte vynechaná písmena.
Půjčil jsem si knihu s napnavm příběhy známch spsovatelů. Zvládla jsem úkol s těžkým příklady.
Jen s vtrvalm úsilm vhrajeme soutěž. Tančila lehce, jako b mávala motýlm křídl.
Děti byl vplašeny slným bzukotem včelch rojů. Letos se vdáme do cizch zemí.
Nad pol létal drav ptáci. Mezi pařez kličkoval mal zajíci. Doležalov děti poskakoval pod okny.
Neviděl jste Novákov? Na vlet jel sourozenci Procházkov. Kdo vděl Dvořákov ps?
Panu Čermákov to sdělt nemůžeme. Sestry Bradáčov se velce snažil.