Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Opakování přídavných jmen

Slovní spojení napište v 1. pádě množného čísla.
skotský dudákdětský hrdina
maličký chlapečekamerický prezident
španělský králrakouský vévoda
sobecký žákdrahý přítel