Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích

Doplňte koncovky přídavných jmen a určete jejich pád.
Králov (. pád) dcery jsou pyšné. Ženichové přišli pro králov (. pád) dcery.
Pavlov (. pád) sestry jsou moje kamarádky. Navštívil jsem Pavlov (. pád) sestry.
Milanov (. pád) děti jsou hodné. Potkali jsme Milanov (. pád) děti.
Karlov (. pád) králíci utekli. Musíme chytit Karlov (. pád) králíky.
Sousedov (. pád) synové nás pozdravili. Uvidíme sousedov (. pád) syny.
Sedlákov (. pád) koně se splašili. Rychle zkrotil sedlákov (. pád) koně.