Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Skloňování přídavných jmen tvrdých

Ověřujte, zda jsou přídavná jména tvrdá a doplňujte koncovky.
vesel chlapec, zajímav úkol, nov žák, poctiv obchodníci, netrpěliv zákazníci
obětav strýček, zral plod, sedmihlav drak, škodliv brouk, spolehliv žáci, tepl vítr
pomal hlemýždi, uplynul týden, neobvykl příběh, leskl drahokam, sychrav den
kysel čaj, osaměl lidé, bíl kocouři, nemil omyl, rozpustil Vojta, zdrav pacienti