Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Koncovky podstatných jmen - opakování

Doplňte správně y/ý, i/í.
Seznamte se s Ital a Francouz. Dopisujeme si se dvěma Španěl.
Čteme nadpis kapitol. Jana nemá ráda plaz. Dejte ubrus na stůl.
Sob a los bývají zapřaháni do san. Tělocvična je v přízem budov.
Neodmlouvej velitel a splň příkaz. Jel s přátel do Břeclav.
Ve staré tvrz se nám líbilo. Opiš cvičen s větam. Nosiči odešli se zavazadl.