Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Koncovky podstatných jmen - opakování

Doplňte správně y/ý, i/í.
Ztratily se truhl s drahokam. O králch čteme v pohádkách.
Vyměň to se sběratel. U rybníka rostou vrb. Musíme zasít obil.
Ve Vrchlab je ještě sníh. Chobotnice je známá svými chapadl.
V těchto lesch žijí rys. Některý hmyz se dorozumívá tykadl.
Mám knížku s poučnými příslovm. Táhl vozík s rozbitými kol.
Stoh slám začal hořet. Pomoz mi s věcm. Komín byl plný saz.