Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Koncovky podstatných jmen - opakování

Doplňte správně y/ý, i/í.
Z podhoub rostou houb. Plavíme se na plavidlech s pádl a vesl.
Za kol traktoru zůstávají stop. Nad údolím vysvitlo slunce.
Koupím si košil z hedváb. V láhv nebyla voda. Běž pro ni s konv.
Prohlédneme si hrad i s hradbam. Chvílem jsem nic neviděl.
Jedu z Morav do Čech. Orl mají bystrý zrak. Šel ke starostov.
Učíme se o spisovatelch. Běž k Jendov. Blahopřejeme vítěz.