Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Koncovky podstatných jmen - opakování

Doplňte správně y/ý, i/í.
Král rozeslal posl. V písemce mám chyb. Autobus se zpozdil.
Nelze vařit bez sol. Před dom vedl chodník. Zbělel mu vlas.
Ve větvch jedl se proháněl veverky. Slšíš zpívat kos?
Upleť mi cop. V televiz sledujeme zpráv a seriál.
Předpovdají kruté mraz. Besedoval jsme se sběratel.
Měl košil od barv. Sál byl vbaven zrcadl a svítidl.
Přišl jeho sestry s manžel. Z podhoub vyrostl houb.