Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Koncovky podstatných jmen - opakování

Doplňte správně y/ý, i/í.
Koráb vplul z přístavu. Zbněk bl v cíl první.
Na mtině zbl pařez. Čáp lov v rákos.
Datl uzdravují strom. Chlapec vpustil holub a sokol.
Našel jsem truhl s drahokam. Z vhldky vděl palm.
Poznáš stop koroptv? Eml vprávěl vtip.
Na březch se objevil vdry. Bolel mě sval.
Uhodil kruté mraz. Tátu bolel zub.