Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Pravopis podstatných jmen mužského rodu

Doplňte koncovky podstatných jmen. Do závorky doplňte pád podstatného jména.
pohádka o Honzov (. pád)
Petrov (. pád) se nedařilo
čteme o králch (. pád)
obil (. pád) je v pytlch (. pád)
přinesli synov (. pád) dar
nesměj se Ivošov (. pád)
na březch (. pád) jezera
odjel k předsedov (. pád)
zavolej panu Horákov (. pád)
o dobrých učitelch (. pád)
o statečných krotitelch (. pád)
útes (. pád) se bělají