Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Pravopis podstatných jmen středního rodu

Napište v 7. pádě množného čísla.
mužstvo
obydlí
přísloví
údolí
struhadlo
slovo
chodidlo
potrubí
prostěradlo
laso
švihadlo
barvivo
číslo
veslo
šídlo