Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Pravopis podstatných jmen středního rodu

Napište podstatná jména ve správném tvaru. Do závorky uveďte vzor v příslušném pádě a čísle.
Spadl ze (zábradlí) ().
Vodu čerpáme (čerpadla) ().
Jel s rozsvícenými (světla) ().
Vyzradil (tajemství) ().
Prošli jsme mnoha (údolí) ().
Jíme knedlíky se (zelí) ().
Kočky leží pod (křesla) ().
Cesta vede mezi (pole) ().