Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Podstatná jména

Podstatná jména zapište v 1. pádě množného čísla.
1   2        3            
       4     5      6     
7              8       
                 
    9    10     11    12        
                 
        13           
                 
                 
         14