Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Shoda přísudku s podmětem

Doplňte neúplná slova.
Ldé osídlil Evropu už v pradávných dobách.
Vznamná kulturní střediska vznikl v Řecku a Římě.
Pozdější dějiny světadílu tvořil především románské, keltské, germánské a slovanské národy.
Mocné evropské říše začal dobvat cel svět.
Vládcové těchto zem si postupně podmanil většinu územ Afriky, Ameriky, Asie i Austrálie.
Vznamné evropské osobnosti vytvořil během staletí bohatou evropskou kulturu.