Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Shoda přísudku s podmětem

Ze skladebních dvojic vytvořte vhodné věty.