Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Podstatná jména

Doplňte chybějící písmena. Do závorek zapište pád podstatných jmen.
Na chalupě () v změ () rotápme pec ().
Zlatovláka () si ročesávala zlaté vlas ().
Před bouřkou () blo neobvklé bevětří ().
Veltelé () vdali rokaz () podřzeným vojákm ().
Musm zašít ropárané šv ().
Vrate m vpůjčenou kníku ().
V horách () jsou vznačené nebepečné steky ().
Vnes do schodů () ty obmné balky ().
Vpočítej obm () tělesa ().