Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Skladba

Doplňte neúplná slova. V každé větě najděte základní skladební dvojici. Zapište podmět a přísudek.
Lodě slouží k plabě po vodě.
Čluny vdlabané z mohutných kmenů se objevily asi před deseti tisci lety.
Bhem staletí se lodě zdokonalovaly.
Parníky se rozšířily v (osmnáctém) století.
V dalším století se objevil lodní šroub.
Jachty s plachtam na stěních využívají slu vtru.
Obroské zaoceánské lodě oplývají přepchovým vbavením.
Nákladní lodě vozí nejrůznější zboží.
Ponorky slouží k plabě pod hladinou a průkumu mořských hlubn.