Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Číslovky

Číslovky zapište číslicemi.
Žijeme ve (dvacátém prvním) století, ale významné vynálezy byly objeveny ve (dvacátém) století.
Opiš (šesté) cvičení na straně (osmnáct) v učebnici.
Podtrhni (druhý) a (třetí) ve cvičení (sedm) na (sedmnácté) straně.
(Devátého března) jsme oslavili (desáté) výročí založení filmového festivalu.
Docházka na (prvním) stupni základní školy je ukončena (pátou) třídou.
Snídáme vždy v (sedm) hodin a obědváme obvykle po (dvanácté) hodině.
Syslí samice je pyšná na svá (tři) mláďata.