Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Číslovky

Doplňte neúplná slova a číslovky zapište čísly.
Ve (dvanáctém) století se jeden kmen jihoamerických Indiánů přistěhoval do úrodného údol Cuzka.
Do konce (patnáctého) století zskal územ o rozloze (milion sto čtyřicet tisíc) kilometrů čtverečních.
Žilo zde přes (deset milionů) obvatel.
Inkové vbudoval stě dlážděných slnic.
Po nich běhal běžci štafetov běh.
Tyto štafety urazl denně až (dvě stě čtyřicet) kilometrů.
Když v roce (tisíc pět set dvacet pět) zemřel vládce, vvolal dva soupeři boj o trůn.
V roce (tisíc pět set třicet dva) sem dorazl španělští dobvatelé a zmocnil se celé říše Inků.