Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Číslovky

Doplňte do vět správné tvary číslovek v závorce.
Tonoucí se držel záchranáře (obě) rukama. Čtyři děleno (dvě) rovná se dvě.
Četli jsme pohádku o (dva) skřítcích. Přišel s (obě) sestrami.
V pokoji stál gauč s (dvě) křesly. Zastavil se u (obě) výkladních skříní.
Pomohl mu ke (dvě) vítězstvím. Rozesmál nás (dvě) novými anekdotami.
V (obě) příkladech se žák spletl. Stůjte vždy (obě) nohama pevně na zemi.